حمایت تحریک آمیز عربستان از سودان

حمایت قاســم سلیمـــانی اقدام علــ.ـیه عربستان خبرخانه Khabar Khana کیو ویدیو

عصر ايران Asriran آفتاب aftabnews حمایت تحریک آمیز عربستان از سودان
27 شهریور 1398
کیو ویدیو
( حمایت تحریک آمیز عربستان از سودان )هیچ چیز بهتر از کاربه جای غصه خوردن آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی سازد موریس ازدواج سلطنتی مراسمی عمومی است که میلیون‌ها نفر در دنیا از طریق تلویزیون و هزاران [ حمایت تحریک آمیز عربستان از سودان ]