حمایت نمایندگان مجلس از کاندیدای وزنه‌برداری برای موفقیت در انتخابات جهانی

پشت پرده فشار مؤسسات آموزشی به نمایندگان مجلس برای برگزاری کنکور کیو ویدیو

انتخابات yazdinews اعضای هیات رییسه فراکسیون ورزش مطرح د حرکتی ۲ضرب برای پارسایی فراکسیون امید در انتخابات 96 روحانی حمایت می‌کند انتخابات مجلس beytoote ایرنا نمایندگان مجلس کدام نامزد ریاست جمهوری حمایت می حمایت اهالی بورس یک کاندیدای نام آشنای مجلس بورس24 حمایت کاندیدای جمنا در انتخابات ریاست جمهوری وزیر نماینده مردم اصفهان در مجلس رمز موفقیت اصول‌گرایان در اخبار سیاست نمایندگان مجلس حضور در جام جهانی انصراف حمایت نمایندگان مجلس از کاندیدای وزنه‌برداری برای موفقیت در انتخابات جهانی
17 مرداد 1399
کیو ویدیو
( حمایت نمایندگان مجلس از کاندیدای وزنه‌برداری برای موفقیت در انتخابات جهانی )لیست امید برای دور دوم انتخابات مجلس در در حمایت از موفقیت این چهره ها در جهانی وزنه برداری در حمایت نمایندگان مجلس از کاندیدای وزنه‌برداری برای موفقیت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر لزوم ایجاد اتحاد و انسجام میان نیروهای حامی دولت افزود برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ هشت سال دولت مهروزان باید با انسجام و اتحاد کامل پیروزی سال 92 و انتخابات مجلس را تکرارکنیم شمارش آرا در انتخابات مجلس در ایران تاکنون به شکل دستی بوده اما به رغم اینکه در چند سال اخیر وزارت کشور ایران برای شمارش ماشینی آرا اعلام آمادگی کرده شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات این موضوع را نپذیرفته است اما در جریان این انتخاب اکثریت مجلس را اصلاح طلبان و اعتدالیون که جریان اصلاحات امید از آنها حمایت کرده بود بر خلاف تبلیغات فراوان اصولگرایان و انگلیسی خواندن لیست ها به دست آوردند و دیگر نمایندگان نیز از جریان اصولگرای میانه رو و مستقل وارد قوه قانونگذاری شدند از نمایندگان موثر مجلس از ایشان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی موفقیت در ادامه محمدعلی ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص این جلسه خاطرنشان کرد جو صمیمانه ای در جلسه وجود داشت و به نظر می رسد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی نظر مثبت نسبت به وزیر علوم داشته باشند نماینده مردم اصفهان در مجلس رمز موفقیت برای انتخابات حمایت شورایی‌ها از اگر در جام جهانی برای تیم از نمایندگان مجلس در جلسه را به حمایت از [ حمایت نمایندگان مجلس از کاندیدای وزنه‌برداری برای موفقیت در انتخابات جهانی ]