حیدری کُری‌ها را در زمین پاسخ می‌دهیم

صفار هرندی پذیرفتن FATF امکان دور زدن تحریم‌ها را دست می‌دهیم کیو ویدیو

29 اسفند 1397
کیو ویدیو
( حیدری کُری‌ها را در زمین پاسخ می‌دهیم ) [ حیدری کُری‌ها را در زمین پاسخ می‌دهیم ]