خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه

خطر ریزش ساختمان نیمه کاره در منطقه17 کیو ویدیو

31 تیر 1398
کیو ویدیو
( خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه ) [ خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه ]