خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود

هیسایوشی هاراساوا طلای سنگین ترین وزن گرند اسلم دوسلدورف را به گردن انداخت کیو ویدیو

23 مهر 1398
کیو ویدیو
( خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود ) [ خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود ]