داعش بخشی از سالن تاریخی آمفی تئاتر تدمر را تخریب کرد

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( داعش بخشی از سالن تاریخی آمفی تئاتر تدمر را تخریب کرد ) [ داعش بخشی از سالن تاریخی آمفی تئاتر تدمر را تخریب کرد ]