داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت

جناب‌خان «رامبد جوان» را به دادگاه می‌کشاند کیو ویدیو

25 اسفند 1397
کیو ویدیو
( داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ) [ داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ]