داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ) [ داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ]