در سنندج چه طرحهایی قابل اجراست

مردم سنندج در مورد حاج قاسم سلیمانی چه می گویند؟ کیو ویدیو

27 بهمن 1398
کیو ویدیو
( در سنندج چه طرحهایی قابل اجراست ) [ در سنندج چه طرحهایی قابل اجراست ]