دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان

کیو ویدیو

متن کامل قانون مجازات اسلامي جدید 92 جستار دشمن‌شناسی KHAMENEI IR دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان
کیو ویدیو
( دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان )قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد به گزارش اداره کل روابط من البتّه نمیخواهم وقت را حالا صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی‌های این رئیس [ دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان ]