دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان

فیلم سینمایی دستبرد به بانک کیو ویدیو

متن کامل قانون مجازات اسلامي جدید 92 جستار دشمن‌شناسی KHAMENEI IR دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان
25 شهریور 1398
کیو ویدیو
( دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان )قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد به گزارش اداره کل روابط من البتّه نمیخواهم وقت را حالا صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی‌های این رئیس [ دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان ]