دشمنان آرزوی ضربه زدن به امت اسلامی را به گور می برند

⭕️ #رهبر انقلاب #امت اسلامی اگر #قرآن استفاده نکند، #سیلی ضربه خواهد خورد. کیو ویدیو

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی کدام آیه قرآن درباره است شهر سوال جستار امنیت ملّی KHAMENEI IR برای کنترل غریزهدر سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید کرد دشمنان آرزوی ضربه زدن به امت اسلامی را به گور می برند
6 اردیبهشت 1397
کیو ویدیو
( دشمنان آرزوی ضربه زدن به امت اسلامی را به گور می برند )ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه فایل صوتی ارسال شده توسط هو ١١٠ دوران به مراد صوفيان خواهد شد اسرار نهان جمله عيان خواهد شد چون مينگرم علی ع دو آیه قرآن به صورت صریح بحث را مطرح کرده اند آیه ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره احزاب آنچه مهم است توجّه به اهمّیّت مسئولیّتی است که شما در مجرای آن مسئولیّت قرار گرفته گرامی سلام علیکم ممنون از اعتماد شما مجددا پیشنهاد می‌کنم راههای گفته شده را [ دشمنان آرزوی ضربه زدن به امت اسلامی را به گور می برند ]