دنای جدید کی به بازار وارد میشود

بروسلی جدید ایرانی وارد میشود کیو ویدیو

قیمت مشخصات پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو زمان ثبت نام پیش اشکالات موتور Ef7 رفع آنها دنای جدید کی به بازار وارد میشود
10 خرداد 1398
کیو ویدیو
( دنای جدید کی به بازار وارد میشود )شهریورماه ۹۱ بود که پژو با معرفی ۲۰۰۸ مفهومی به همه نشان داد که تصمیمی جدی برای عرضه در این پست مشکلات و اشکالات موتور Ef7 را به همراه راههایی برای حل انها را با هم بررسی می [ دنای جدید کی به بازار وارد میشود ]