دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است

تبادل تفاهم نامه گسترش توسعه خط ۶ مترو در منطقه ۲۰ کیو ویدیو

19 مهر 1398
کیو ویدیو
( دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است ) [ دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است ]