دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم

دوبله فارسی فیلم ۲۲ ژوئیه Twenty two 22 July 2018 کیو ویدیو

21 اسفند 1397
کیو ویدیو
( دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ) [ دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ]