دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم

پاسخ‌های پروفسور فرانسیون، استاد حقوق دانشگاه راتگِرز به انتقادهایی وگنیسم کیو ویدیو

25 مرداد 1398
کیو ویدیو
( دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ) [ دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ]