دیدار جابری انصاری با مقام های ارشد لبنان

دیدار نخست وزیر ارمنستان مقام معظم رهبری کیو ویدیو

8 اسفند 1397
کیو ویدیو
( دیدار جابری انصاری با مقام های ارشد لبنان ) [ دیدار جابری انصاری با مقام های ارشد لبنان ]