رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد

رزمایش مشترک ایران روسیه چین قفقاز ۲۰۲۰ کیو ویدیو

5 مهر 1399
کیو ویدیو
( رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد ) [ رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد ]