رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد

( رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد ) [ رئیس اتاق بازرگانی چین تجارت مشترک ایران و چین تا سال 2020 به 100 میلیارد دلار می رسد ]