رانش کوه در رودبار حادثه آفرید

بارندگی شدید موجب رانش زمین ریزش کوه در جنوب غرب ژاپن شد کیو ویدیو

5 مرداد 1399
کیو ویدیو
( رانش کوه در رودبار حادثه آفرید ) [ رانش کوه در رودبار حادثه آفرید ]