رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی

افزایش 10 درصدی حجم بسته های اینترنت تلفن همراه بدون تغییر قیمت کیو ویدیو

1 بهمن 1397
کیو ویدیو
( رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ) [ رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ]