رفتارهای ترامپ زیر ذربین رسانه های چینی

پخش سانسور شده سخنرانی ترامپ در رسانه های غربی کیو ویدیو

9 آذر 1398
کیو ویدیو
( رفتارهای ترامپ زیر ذربین رسانه های چینی ) [ رفتارهای ترامپ زیر ذربین رسانه های چینی ]