رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد

حضور مدیرکل بنیاد خراسان رضوی در برنامه تلویزیونی صبح خراسانی کیو ویدیو

26 اسفند 1397
کیو ویدیو
( رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد ) [ رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد ]