رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد

انعکاس حضور وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی 6 خرداد 98 کیو ویدیو

7 خرداد 1398
کیو ویدیو
( رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد ) [ رقابتهای انتخابی مردان خراسان رضوی با حضور 100 کوراشکار برگزار شد ]