رقابت مهسا جاور در شانس مجدد به تاخیر افتاد

پاسخ رئیس مجلس به تذکر نماینده دلیجان درباره تاخیر دولت در معرفی وزیر صمت کیو ویدیو

12 مرداد 1399
کیو ویدیو
( رقابت مهسا جاور در شانس مجدد به تاخیر افتاد ) [ رقابت مهسا جاور در شانس مجدد به تاخیر افتاد ]