رونمایی از گرافیک و هویت بصری جدید شبکه پنج

رونمایی نرم افزار هوشمند حمل نقل بین المللی توتال کیو ویدیو

زیبا کرمعلی؛ رتبه ۸ کنکور تا بازی در فیلم لاتاری همایش های معماری عمران همایش ها کنفرانس ها سمینار ها درگاه ملی خدمات دولت هوشمند صفحه اصلی رونمایی از گرافیک و هویت بصری جدید شبکه پنج
16 خرداد 1399
کیو ویدیو
( رونمایی از گرافیک و هویت بصری جدید شبکه پنج )به گزارش تسنیم زیبا کرمعلی از جمله بازیگرانی است که می‌تواند آینده روشنی در سینمای کنفرانس های معماری و عمران سال 1395 کنفرانس های معماری و عمران سال های گذشته اطلاع طرح حمایت ازب و کارهای نوپا برای تصویب در دولت مطرح می شود وزیر ارتباطات و‌فناوری [ رونمایی از گرافیک و هویت بصری جدید شبکه پنج ]