زلزله لردگان خسارتی نداشت

زلزله شدید در پرو، خسارت جانی در پی نداشت کیو ویدیو

6 دی 1395
کیو ویدیو
( زلزله لردگان خسارتی نداشت ) [ زلزله لردگان خسارتی نداشت ]