زلزله لردگان خسارتی نداشت

کیو ویدیو

زلزله 4 5 ریشتری بنارویه لارستان خسارتی نداشت فارس خبروان وقوع سه پس لرزه در لردگان yjc زلزله صبح امروز زیارتعلی هیچگونه خسارتی نداشت زلزله در زیارتعلی هرمزگان خسارت نداشت ایرنا زلزله در زیارتعلی هرمزگان خسارت نداشت صاحب‌خبر زلزله بلداجی خسارتی نداشت زلزله در زیارتعلی هرمزگان خسارت نداشت ایرنا خبروان زلزله چهار شش دهم ریشتری زیارتعلی رودان هرمزگان خسارتی زمین لرزه 3 1 ریشتری فاریاب خسارتی نداشت زلزله لردگان خسارتی نداشت
کیو ویدیو
( زلزله لردگان خسارتی نداشت )زمین‌لرزه 4 5 ریشتری ظهر امروز در بنارویه لارستان خسارتی در بر نداشت وقوع یک زلزله و سه پس لرزه باعث چهار زمین لرزه طی بعد زلزله لردگان خسارتی نداشت فرمندار فاریاب گفت زلزله صبح امروز زیارتعلی هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشته است زلزله چهار و شش دهم ریشتری زیارتعلی رودان هرمزگان خسارتی نداشت زلزله چهار و شش دهم زلزله چهار و شش دهم ریشتری زیارتعلی رودان هرمزگان خسارتی نداشت زلزله خیر زلزله بلداجی خسارتی نداشت استان‌ها gt چهارمحال و بختیاری بندرعباس ایرنا مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت زلزله چهار و شش دهم بندرعباس ایرنا مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت زلزله چهار و شش دهم امواج علی نیک نفس روز چهارشنبه افزود بخشداران و دهیاران شهرستان فاریاب مناطق تحت مدیریت [ زلزله لردگان خسارتی نداشت ]