زلزله لردگان خسارتی نداشت

جزئیات زلزله 5.1 ریشتری استان کرمان کیو ویدیو

27 آبان 1397
کیو ویدیو
( زلزله لردگان خسارتی نداشت ) [ زلزله لردگان خسارتی نداشت ]