سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان

هلاکت فجیع تروریست تکفیری در عملیات ارتش سوریه کیو ویدیو

29 مرداد 1398
کیو ویدیو
( سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان )از زماني که کيس هاي نقره اي در ايران براي وصل شدن به اينترنت دايال آپ کلي سر و صدا مي [ سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان ]