سال ۹۲ درخواست قالیباف برای پلمب ساختمان های ناایمن مسکوت ماند

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( سال ۹۲ درخواست قالیباف برای پلمب ساختمان های ناایمن مسکوت ماند ) [ سال ۹۲ درخواست قالیباف برای پلمب ساختمان های ناایمن مسکوت ماند ]