سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم

بازدید هوایی سردار حاجی زاده مناطق سیل زده ایلام کیو ویدیو

15 فروردین 1398
کیو ویدیو
( سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم ) [ سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم ]