سرمربی سمپدوریا میلانی می شود

به مناسبت بیست هشت سالگی مدافع آلمانی آلبانیایی سابق والنسیا کیو ویدیو

29 فروردین 1399
کیو ویدیو
( سرمربی سمپدوریا میلانی می شود ) [ سرمربی سمپدوریا میلانی می شود ]