سرمربی سمپدوریا میلانی می شود

سرمربی بایرن مشخص شد، آرسن ونگر تا هفته دیگر بایرن مذاکره می کنم کیو ویدیو

20 آبان 1398
کیو ویدیو
( سرمربی سمپدوریا میلانی می شود ) [ سرمربی سمپدوریا میلانی می شود ]