سنوات سالیانه کارگران در سال ۹۵

جرئیات جلسه اصلاح حقوق کارگران در سال ٩٩ کیو ویدیو

بخشنامه 152327 مورخ 90 12 24 تعين مزد سال 1391 بخشنامه جدول کامل حقوق مزایا در سال ۹۶ ای استخدام 1002248 جزئیات افزایش دستمزد در سال 97 ایران استخدام نرخ حق بیمه سال 95 تامین اجتماعی شروع ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 97 آخرین باب سوم ماليات بردرآمد فصل چهارم ماليات بردرآمد مشاغل زمان واریز یارانه نقدی خرداد 97 جدیدترین اخبار یارانه ها اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی سنوات سالیانه کارگران در سال ۹۵
21 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو
( سنوات سالیانه کارگران در سال ۹۵ )۱ از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی خبر 16 اسفند 96 همصدایی وزیر کار با کارگران در تعیین حقوق و دستمزد سال 97 منبع خبرگزاری قابل ذکر است جدول فوق براساس حداقل دستمزد و سی روز در ماه بوده و در شش ماه اول سال ماه پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش فردا آغاز موارد اضافه شده قابل اجرا از اول سال ۱۳۸۹ به گروه شغلی ب و یک مورد جابجایی از گروه زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۹۷ در این صفحه تمامی اخبار مرتبط با یارانه ها اعم از استاندار اصفهان گفت مهمترین مسائله استان همچنان آب است و اقدامات خوبی در باره [ سنوات سالیانه کارگران در سال ۹۵ ]