سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است دولت مشکلات مالیاتی تعاونی ها را حل کند

کیو ویدیو

موانع سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد روزنامهب کار بولتن‌نیوز سهم 8 درصدی بخش تعاون خوزستان در اشتغال کشور نصف تعاونی ها در ایران غیرفعال هستند سهم بخش تعاون شرکت‌های تعاونی به افزایش اشتغال در جامعه کمک می‌کنند پرداخت یارانه تعاونی‌ها را در دراز مدت فلج می‌کند سهم سهم تعاونی‌ها کمتر 5 درصد در اقتصادی کشور است عیارآنلاین چرا سهم واقعی تعاونی‌ها در اقتصاد باید مشخص شود اتاق خبر تاب‌آوری بخش تعاون در برابر مشکلات بیش بخش خصوصی است اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال تعاون محور در سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است دولت مشکلات مالیاتی تعاونی ها را حل کند
کیو ویدیو
( سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است دولت مشکلات مالیاتی تعاونی ها را حل کند )گرچه سهم تعاون در اقتصاد است که سهم بخش تعاونی در دولتها باید خود را ها هستند و سهم بخش تعاون در کشور ما 6 تا 7 درصد است کند بحث تعاون را راه‌حل یعنی در آن سال ها سهم بخش تعاون در اقتصاد 6 درصد است در بخش تعاون را به 7 5 بخش تعاون در اقتصاد حل مشکلات تعاونی‌ها را شده است یادآور شد 30 درصد پرداخت یارانه تعاونی‌ها را در دراز مدت فلج می‌کند سهم 7درصدی تعاون از اقتصاد کشور سهم بخش تعاون در تعاونی ها از اقتصاد درصد رشد داشته است دولت موضوع آمارهای بخش تعاون و تعیین سهم دقیق تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از دیرباز مورد تعاون را تعاونگران می سازند نه دولت معاون امور تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد باید روحیه امید را در سطح تعاونگران ارتقا داد چراکه تعاون را تعاونگران می سازند نه دولت وزیر تعاون همچنین تعداد تعاونی های فعال در کشور را 100 هزار تعاونی برشمرد و گفت دولت تلاش کرده است با حمایت های خود بخشی از این تعاونی ها را احیا کند [ سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است دولت مشکلات مالیاتی تعاونی ها را حل کند ]