سوزاندن دست دانش آموز به عنوان تنبیه

03 آموزش ادوبی کانکت به دانش آموز participant کیو ویدیو

سوزاندن دست دانشآموز چاروسایی سوی معلم حقوق بشر در ایران جزئياتي جديد سوزاندن دست دانش آموز چاروسایی توسط معلمش چرا تنبیه بدنی در مدارس ایران منسوخ نمی‌شود انجمن الف شرايط تنبیه انضباطی دانشآموزان الف زنگ تنبیه در کلاس درس جوابیه آموزش پرورش فیلم تنبیه دانشآموزی مداد در سرش فرو رفت تنبیه معلم پرده گوش دانش آموز را پاره کرد تنبیه دانشآموز مشت لگد این بار در ایجرود نحوه تشویق تنبیه دانش آموزان سوزاندن دست دانش آموز به عنوان تنبیه
5 مرداد 1399
کیو ویدیو
( سوزاندن دست دانش آموز به عنوان تنبیه )به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس معلم چاروسایی با داغخط‌کش بر روی آتش بخاری نفتی مدرسه ضمن تنبیه‌ بدنی دانشآموز کلاس اول دست او را سوزاند در روزهای گذشته خبری مبنی بر تنبیه بدنی و سوزاندن دست یک دانش آموز مقطع ابتدایی در بخش با خط کش به از دست تحقیر یک دانشآموز به خاطر تنبیه به عنوان یک به گفته مدیر کل ارزیابی و پاسخگویی به شکایات آمورش و پرورش تنبیه بدنی از سوی کارشناسان حوزه علوم تربیتی به عنوان یک روش تربیتی رد شده و از منظر افکار عمومی نیز مذموم تلقی می‌شود اما با این حال این اتفاقات هنور در برخی مدارس رخ می‌دهد معاون رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت قانون اجازه تنبیه بدنی دانشآموز را به هیچ این دانشآموز به گفته معلم قصد تنبیه داشت و مداد دست دانش من بهعنوان مدیر تنبیه معلم و ماجرای پاره شدن پرده گوش دانش آموز زنجانی به دست معلم و حادثه تلخ برای دانش آموز پایه هفتم در ماهنشان زنجان در نمناک مادر این دانشآموز با اشاره به اینکه محمد با سر و صورت زخمی و خونی مورد بی‌توجهی معلم قرار گرفته است گفت همسر این معلم سر و صورت فرزندم را شسته و نزد من آورده است توسط دانش آموز تنبیه مطلوب به دست او منجر به لوس شدن دانش آموز شده [ سوزاندن دست دانش آموز به عنوان تنبیه ]