سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس

پرت شدن سربازان نیروی انتظامی سکوهای هواداران سپاهان کیو ویدیو

7 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس ) [ سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس ]