سیگارهای فیلم‌های سینمایی خاموش می‌شوند

فیلم سینمایی نبرد خاموش کیو ویدیو

محمدرضا حیاتی در کنار همسرش عکس بیوگرافی ساتین سیگارهای فیلم‌های سینمایی خاموش می‌شوند
18 آذر 1397
کیو ویدیو
( سیگارهای فیلم‌های سینمایی خاموش می‌شوند )محمدرضا حیاتی مجری اخبار تلویزیون متولد ۲۷ دی ۱۳۳۴ در آبادان یکی از گویندگان قدیمی [ سیگارهای فیلم‌های سینمایی خاموش می‌شوند ]