س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه

تصاویر آتش سوزی کابین هواپیمای روسی سوپرجت 100 داخل 2 کیو ویدیو

16 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه ) [ س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه ]