شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب

سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب به مناسبت سی یکمین سالگرد رحلت امام خمینی ره کیو ویدیو

بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد اعلام نتایج انتخابات شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب
26 تیر 1399
کیو ویدیو
( شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب )خانه انتخاب دهم بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد از اعلام نتایج انتخابات [ شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب ]