شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب

تکه ای سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره حواشی اخیر کیو ویدیو

بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد اعلام نتایج انتخابات شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب
27 آبان 1398
کیو ویدیو
( شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب )خانه انتخاب دهم بیانیه شماره ۱ میرحسین بعد از اعلام نتایج انتخابات [ شب ظلمانی شاهنشاهی به روایت رهبر معظم انقلاب ]