شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم

مجید جلالی اطمینان میگویم امیر قلعه نویی مورینیو بهتر است کیو ویدیو

13 خرداد 1398
کیو ویدیو
( شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم ) [ شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم ]