شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است

بیشترین حجم معاملات گروه شیمیایی به شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی کیو ویدیو

25 آبان 1398
کیو ویدیو
( شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است ) [ شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است ]