شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم

یکی بهترین قسمت های مانکن به نظر من کیو ویدیو

4 بهمن 1398
کیو ویدیو
( شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم )این نوشته بخشی از مطلب سیدمرتضا خطاب به مهرداد در پست قبلی است سید مرتضی 12 55 ق ظ [ شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم ]