شکست یاران حدادی نیکخواه‌ در لیگ چین

( شکست یاران حدادی نیکخواه‌ در لیگ چین ) [ شکست یاران حدادی نیکخواه‌ در لیگ چین ]