شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین

شکست برایتون مقابل تاتنهام در لیگ جزیره کیو ویدیو

4 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین ) [ شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین ]