شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین

گلزنی الشراوی برای شانگهای در سوپر لیگ چین کیو ویدیو

26 مرداد 1398
کیو ویدیو
( شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین ) [ شکست یاران حدادی نیکخواه بهرامی در لیگ بسکتبال چین ]