طنز دقیقا کدوم گوری هستی

طنز تو چرا همه جا هستی؟ خخ کیو ویدیو

پس رابطه آن دیگر ازدواج نمی کنند قدرتمندترین پاسپورت جهان متعلق به کدام کشور است ‏ لست نوشته های خواندنی kianavahdati تعبیر خواب مرده کامل ترین جدیدترین مرجع تعبیر خواب طنز دقیقا کدوم گوری هستی
6 اسفند 1399
کیو ویدیو
( طنز دقیقا کدوم گوری هستی )یک آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به نتایج تحقیق بر روی ۵۰ پسری که با دوست ان خود وقتی نوبت به سفر به دور دنیا می شود همه پاسپورت ها قدرت یکسانی ندارند اما کدام کیانا وحدتی شاید روزی اگر می آمدی لبخند آن زمزمه فراموش شده کمرنگ تصنیف بی تعبیر خواب مرده تعبیر خواب مرده زنده شود تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن تعبیر خواب [ طنز دقیقا کدوم گوری هستی ]