طنز به ما سوپ نفتی می رسد

کیو ویدیو

فواید گوشت مرغ beytoote طرز تهیه کباب چوبی beytoote طنز به ما سوپ نفتی می رسد
کیو ویدیو
( طنز به ما سوپ نفتی می رسد )ویتامین c موجود در هندوانه زرد زخم های دهانی را درمان می کند بیش از پنجاه نوع هندوانه طرز تهیه کباب چوبی ابتدا گوشت را به صورت ورقه هایی با ضخامت یک سانت آماده کنید [ طنز به ما سوپ نفتی می رسد ]