ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت

پیت‌ها کوپن‌های نفتی در موزه پمپ بنزین کیو ویدیو

9 تیر 1398
کیو ویدیو
( ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت ) [ ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت ]