ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت

اقدامات ویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سیل‌اخیر کیو ویدیو

14 فروردین 1398
کیو ویدیو
( ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت ) [ ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌های نفتی کشور ۳۵ درصد افزایش یافت ]