عاستقلال با تعصب

هواداران پرشور تعصب تیم شهرداری گرگان. لیگ برتر ۹۷ ۹۸ ، صدای سعید موسوی کیو ویدیو

29 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( عاستقلال با تعصب ) [ عاستقلال با تعصب ]