عبرداشت خوشه های طلایی برنج در گیلان

مستند کامل کوتاه تبدیل جو برنج شلتوک به برنج سفید خالص کیو ویدیو

11 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( عبرداشت خوشه های طلایی برنج در گیلان ) [ عبرداشت خوشه های طلایی برنج در گیلان ]