علی دایی 47 ساله شد از جوان ترکه ای دهه هفتاد تا مولتی میلیاردر دهه نود تصاویر

صحبتهای علی دایی بعد جلسه در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مربیان فوتبال کیو ویدیو

23 مهر 1398
کیو ویدیو
( علی دایی 47 ساله شد از جوان ترکه ای دهه هفتاد تا مولتی میلیاردر دهه نود تصاویر ) [ علی دایی 47 ساله شد از جوان ترکه ای دهه هفتاد تا مولتی میلیاردر دهه نود تصاویر ]