عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر

وضعیت ناراحت کننده در تالار سقز افزایش تعداد کشته زخمی ها خبر میدهد کیو ویدیو

15 آذر 1398
کیو ویدیو
( عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ) [ عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ]