عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر

عملیات شهادت طلبانه جوان فلسطینی کیو ویدیو

16 تیر 1398
کیو ویدیو
( عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ) [ عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ]