عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر

لحظه کشته زخمی شدن نظامیان صهیونیستی در عملیات کمین پرچم کیو ویدیو

24 آبان 1397
کیو ویدیو
( عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ) [ عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی 21 تن کشته و زخمی شدند تصاویر ]