عیدی ب مددجویان کمیته امداد سال96

افتتاح خانه برای مددجویان کمیته امداد توسط بسیج سازندگی چاروایماق کیو ویدیو

12 مرداد 1399
کیو ویدیو
( عیدی ب مددجویان کمیته امداد سال96 ) [ عیدی ب مددجویان کمیته امداد سال96 ]