غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی

آخرین خبرها نشست خبری مربیان دوتیم سپاهان پرسپولیس پیش بازی فردا کیو ویدیو

8 خرداد 1398
کیو ویدیو
( غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی ) [ غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی ]