فغانی تلاش می کنم تا دربی را خوب قضاوت کنم داوران جوان خوبی در ایران داریم

نظر رامبد جوان درباره قضاوت خیلی خوب گفت توصیه میشه حتما ببینید #حق قضاوت ن کیو ویدیو

21 دی 1399
کیو ویدیو
( فغانی تلاش می کنم تا دربی را خوب قضاوت کنم داوران جوان خوبی در ایران داریم ) [ فغانی تلاش می کنم تا دربی را خوب قضاوت کنم داوران جوان خوبی در ایران داریم ]