قتل با ضربه قمه در نزاع خیابانی

دفاع شخصینقطه حساسی یک ضربه به آن می توان حریف را در دعوا زمین گیر کرد کیو ویدیو

اخبار حوادث روزنامه حوادث حوادث حوادث روز حوادث ایران آیا رضا قرایی قویترین مرد ایران اعدام شد عکس لحظه اعدام قاضی نمکفروش تحلیل هفته فایل صوتی وب سایت رسمی نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد پژوهشهای ایرانی دریای پارس مطالعات ایران شناسی قتل با ضربه قمه در نزاع خیابانی
22 دی 1399
کیو ویدیو
( قتل با ضربه قمه در نزاع خیابانی )در شب نشینی با فتانه فیلم پلیسی دیدیم شوخی شوخی پیشنهاد سرقت به سبک آن فیلم را دادم و خبرنگار واحد مرکزی خبر در صفحه اینستاگرام خود خبر اعدام قوی ترین مرد ایران به همراه با دورود به رهبر گرامی جناب عالی در یک سخنرانی فرمودید که جوانان دیکتاتوری را ندیده نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 در فرهنگ ایرانی همچون بسیاری از اقوام دیگر برای برخی از گیاهان و درختان نیرو و خواص [ قتل با ضربه قمه در نزاع خیابانی ]