مارسل دسایی به تری دورانت در چلسی تمام شده

اهمیت رنج به عنوان اولین فیلتر در سیستم تریدینگ آکادمی تری‌مارکتز کیو ویدیو

18 مرداد 1398
کیو ویدیو
( مارسل دسایی به تری دورانت در چلسی تمام شده ) [ مارسل دسایی به تری دورانت در چلسی تمام شده ]